یه نقد با حال از انقلاب اسلامی، کشمکش های سیاسی و شکاف های اجتماعی کسی داره بزاره یا لینک بده

به نظرم مدیر محترم یک گروه سیاسی بزاره  اگه البته جیگرشو داره

طلا پرسیده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ در عمومی.
ارسال دیدگاه
4 پاسخ
بهترین پاسخ

مدیرو تحریک نکن میرزا حالا که اوضاع کیشمیشیه

من اینو سرچ کردم کمی گوشی دستم بیاد، یه پژوهش از گنجینه معارف دستم اومد

اینجوری نوشته:

پژوهش حاضر شکاف های اجتماعی ای که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلا تاثیر انقلاب بر وضعیت شکاف های اجتماعی طی دو دهه اخیر به ویژه شکاف های مذهبی، قومی – مذهبی، طبقاتی، ارزشی، جنسیت و نسلی را مورد کاوش قرار می دهد . مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگی اجتماعی و ایدئولوژیک را تقویت و از بی ثباتی های حاد سیاسی جلوگیری کرد و از سوی دیگر، سبب پیدایش یا فعال تر شدن برخی شکاف های اجتماعی گردید . شکاف های سیاسی – اجتماعی موجود و ویژگی های نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش های شدید، خشونت آمیز و بی ثبات کننده را با خود دارند; از این رو اگر همبستگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش هایی از درون این شکاف ها وجود دارد .
واژه های کلیدی: انقلاب، جامعه، مذهب، قوم، طبقه .

مقدمه:

بسیاری از نظریات تغییر اجتماعی بر این باورند که شکاف ها و پارگی های اجتماعی و سیاسی ۲ نقش مهمی در بروز جنبش ها و انقلابات سیاسی – اجتماعی دارند . شکاف های اجتماعی منجر به گروه بندی های مختلف در عرصه سیاست و اجتماع می گردد . هر یک از این گروه ها دارای علایق و منافع خاصی هستند که از منابع قدرتی و مقاومتی خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده می کنند . از آن جا که علایق و منافع این گروه ها همواره همسو نیست، بروز کشمکش و منازعه میان آنها به امری رایج تبدیل می شود . در صورتی که تعارضات و کشمکش های میان گروه ها و نیروهای مختلف موجود در عرصه سیاست یک جامعه شدت یابد، زمینه برای بروز انقلاب فراهم می گردد . از سوی دیگر، پیدایش هر انقلاب به عنوان یک دگرگونی مهم سیاسی و اجتماعی بر وضعیت شکاف ها و پارگی های موجود اثر گذاشته و سبب می شود تا برخی از شکاف های فعال، غیر فعال شده و یا بر عکس . گاهی اوقات ممکن است انقلابات به پر شدن شکاف ها یا تکوین شکاف های جدید منجر گردند . از آن جا که جامعه ایران در سال ۱۳۵۷ یک انقلاب پر دامنه سیاسی – مذهبی را تجربه کرد و در حال حاضر دارای شکاف ها و پارگی های متعددی است که بسیاری از آنها فعال بوده و عرصه سیاست را متاثر ساخته است، این سؤال مطرح می شود که شکاف های اجتماعی چه تاثیری در پیدایش انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و متقابلا این انقلاب چه تاثیری بر وضعیت و فعالیت شکاف های اجتماعی داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح است که انقلاب اسلامی در عین حالی که متاثر از شکاف های قبل بوده، خود نیز بر فعالیت شکاف ها اثر گذاشته و برخی را فعال و برخی دیگر را غیر فعال کرده و حتی زمینه را برای تکوین برخی شکاف های جدید فراهم نموده است . برای تبیین این فرضیه ابتدا بحثی نظری درباره شکاف های اجتماعی مطرح می شود .

شکاف های اجتماعی و سیاسی 
شکاف های اجتماعی به معیارها و مرزهایی دلالت دارند که گروه های مختلف اجتماعی را از یکدیگر جدا می سازند یا آنها را رویاروی یکدیگر قرار می دهند . (۱) به عبارتی، شکاف های اجتماعی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت گیری ها و عملکرد گروه های مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بی گاه این گروه ها را به اشکال مختلف رویاروی یکدیگر قرار می دهد . شکاف های سیاسی در واقع جلوه های سیاسی تعارض ها و کشمکش هایی هستند که در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی بروز می یابند . بنابراین، شکاف های سیاسی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت گیری ها و عملکرد گروه های مختلف فعال و مؤثر در عرصه سیاست وجود دارد و هر از چند گاه این گروه ها را به رویارویی با یکدیگر می کشاند . با چنین تعریفی، عرصه های مختلف غیر سیاسی مانند قومیت، طبقه، جنسیت و … در کنار سیاست می توانند به عنوان خاستگاه شکاف های سیاسی تلقی شوند .

لینک کامل اینه روش بزن تا بیاد

 

 

طلا پاسخ داده شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.

مدیرو تحریک نکن خوب اومدی شیما   🙂

در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.
ارسال دیدگاه

نقلاب و شکاف نسلی:

انقلاب اسلامی تاثیرات مهمی بر ساختار جمعیتی به جای گذاشت و زمینه را برای فعال شدن شکاف سنی و نسلی فراهم کرد . پس از پیروزی انقلاب، ایران بیشترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ خود را شاهد بود، به گونه ای که در سال ۱۳۶۵ نرخ رشد جمعیت به ۹۱/۳ درصد رسید . (۲۷) در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد . عمده ترین دلیل این سیر صعودی، رها شدن تمام برنامه های تنظیم خانواده و حتی تلاش های تبلیغاتی بخشی از نیروهای مذهبی برای افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر کفار بود . بسیاری از علما روش های پیشگیری از بارداری را جایز نمی دانستند . نگرانی پدر و مادر از داشتن فرزند بسیار را نشانه ضعف ایمان و سستی اعتقاد آنان به روزی رساندن خداوند قلمداد می کردند

طلا پاسخ داده شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.
ارسال دیدگاه

 

اینم لینک خوبه به نظرم

سلام به همه سیاسیون
 تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی
 از مجموعۀ فرموده ‏ها و سیره عملی حضرت امام(س) در زمینه تغییرات و تحولات اجتماعی چنین استنباط می ‏شود که ایشان بیش از هر چیز به آگاهی و بیداری مردم مسلمان اهمیّت می‏ داد. افشاگری نسبت به مفاسد و مظالم، وابستگی به بیگانگان، مخالفت رژیم با اسلام و همچنین ترسیم موضع اسلام و ترویج نظریه حکومت اسلامی از جمله کارهای فرهنگی ـ سیاسی می ‏باشد که بیش از هر اقدامی بدان توجه داشت.

طلا پاسخ داده شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.
ارسال دیدگاه

همش عالی بودن، مرسی بچه ها

طلا پاسخ داده شده در ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید