دریافت گواهینامه رانندگی

سال ۸۱ازشهرک آزمایش گواهی نامه دریافت کردم.برای تکمیل مدارک مراجعه کردم که گواهی خدمتی من چندروزی از تاریخ اعتبارش گذشته بود.مسئول باجه گفت هفته دیگربیاییدوگواهی خدمتی راتمدید کنید.من هم دیگر سراغ تمدید و گواهی نامه نرفتم.آیا هنوز میتوانم همان گواهی نامه را ازشهرک آزمایش دریافت کنم؟ۀطفا جواب دقیق بدهید..ممنون

پیشفرض پرسیده در ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ در عمومی.
ارسال دیدگاه
0 پاسخ

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید